Монголын Үндэсний Олон нийтийн радио телевиз 2018 оны нэвтрүүлгийн сүлжээ хийж байгаатай холбогдуулан олон нийтээс санал авч байна